Lennokkimääräys-sivustoa ylläpitää Ilmailuliiton lennokkitoimikunta. Tehtävämme on auttaa ja opastaa harrastajia sekä kerhoja muutostilanteessa. Lisäksi Ilmailuliitto yhdessä toimikunnan kanssa hoitaa edunvalvontaa viranomaisten suuntaa sekä järjestelee kerhoille uusien määräysten mukaisia lupia keskitetysti.