Lennokki- ja droneharrastuksen viranomaismääräykset muuttuvat 1.2.2021 alkaen kun Suomessakin aletaan noudattaa uutta EU laajuista asetusta. Siirtyminen uusien määräysten mukaiseen toimintaan tapahtuu kahden vuoden siirtymäajalla.

Käytännössä kyse ei ole kovin suurista muutoksista mutta niin harrastajilta kuin kerhoilta edellytetään uusia toimenpiteitä.  Miehittämätön ilmailu kehittyy huimin harppauksin ja uusien määräysten tavoitteena on taata kaikille turvalliset ja hyvät toimintaedellytykset.

Ilmailuliiton lennokkitoimikunta tiedottaa ja opastaa harrastajia sekä kerhoja määräyksiin liittyvistä asioista tällä sivustolla. Moni käytännön asia on vielä viranomaisten valmistelussa eli asioista tiedotetaan tarkemmin sitä mukaa kun tilanne selkiytyy.

Uudet määräykset koskettavat käytännössä kaikkia harrastajia ja määrittelevät yleiset toiminnan rajat. Viranomainen voi myöntää vapautuksia rajoituksista kerhoille ja yhdistyksille erilaisten lupien muodossa. Yleisistä rajoituksista poikkeaminen mahdollistaa joustavamman harrastustoiminnan ja perustuu kerhojen perinteisesti hyvään turvallisuustasoon.