Perinteinen lennokkiharrastus ja määräykset

Uudet EU -tason lennokkimääräykset otetaan käyttöön ensi kesänä. Nyt ollaan viimein siirtymässä toteutusvaiheeseen. Neljä vuoden työ on takana ja myös satojen EU -lakitekstisivujen tankkaaminen, kommentointi, keskustelut ja palaverit. Määräys kirjoitettiin Euroopan Ilmailuturvallisuusviraston EASA pääkonttorissa Saksan Kölnissä. Euroopan lennokkiharrastajat perustivat kansallisten lennokkiharrastajien kattojärjestön EMFU:n ja vaikuttivat sitä kautta lopputulokseen. Suomen Ilmailuliitto on sen perustajajäsen. EMFU sai oman edustajan aivan hankkeen ytimessä olleeseen EASA asiantuntijaryhmään. Asiantuntijaryhmässä istui myös silloisen Trafin edustaja, joka osaltaan ajoi määräyksiin Suomen liberaalia ja vapaata linjaa. Se ei ollut aivan itsestään selvä asia, sillä varsinkin Itä-Euroopan maat olisivat halunneet paljon nykyistä tiukempia sääntöjä.

Ensimmäisissä määräysluonnoksissa ei otettu perinteisten lennokkiharrastajien tarpeita riittävästi huomioon. Luonnokset oli laadittu kasvavaa kuvauskopteritoimintaa silmällä pitäen. Euroopan isot lennokkijärjestöt käynnistivät massiivisen operaation määräyksiin vaikuttamiseksi ja esimerkiksi Saksassa kerättiin noin 150.000 nimeä adressiin. Asioihin vaikutettiin myös poliitikkojen kautta. EASA lupasikin tehdä asialle jotain ja ryhtyi valmistelemaan omia sääntöjä perinteisille lennokkiharrastajille. Kohderyhmän määrittely yritettiin ensin tehdä lennokin tekniikkaan perustuen. Aika pian se johti umpikujaan, koska oli selvää, että vastuullinen ja turvallinen lennokkiharrastus perustuu todellisuudessa yhteisöllisyyteen eikä lennokin tekniikkaan. Määräykseen kirjoitettiin artikla 16, jonka mukaan järjestäytyneet harrastajat voivat sopia omat sääntönsä kansallisesti paikallisten viranomaisten kanssa.

Koko EU -asetus on laaja ja monimutkainen paketti. Itse olen käyttänyt lukemattomia tunteja sen lukemiseen ja ymmärtämiseen viimeisen neljän vuoden aikana. Ymmärrän hyvin tavallisen harrastajan vaikeuden käsittää, että mitä nyt on tulossa ja miten se vaikuttaa jokaisen lennokkiharrastukseen. Viranomaiset tiedottavat asioista omilla nettisivuillaan ja joku iso kampanja on mitä ilmeisemmin odotettavissa ennen heinäkuun alkua. Tiedottaminen kohdistuu kuitenkin pääasiassa suurimpaan käyttäjäryhmään eli kuvauskopteriharrastajiin. Suomen Ilmailuliitto ajaa keskitetysti omien jäsentensä ja jäsenkerhojensa etua tässä muutoksessa. Nämä sivut ovat osa tiedotuskampanjaa, joka kohdistetaan liiton puitteissa tapahtuvaan perinteiseen lennokkiharrastukseen. Tämän kevään ja alkukesän aikana järjestellään myös lennokkien lennätyspaikat ja säädökset niin, että toiminta voi jatkua ennallaan parin vuoden siirtymäajalla. Sinä aikana valmistaudutaan siihen, että haetaan yhdessä lopulliset toimintaluvat ennen siirtymäajan päättymistä.