Suomen ilmailulait uudistuvat

Liikenne- ja viestintäministeriön edustajat kävivät kesällä 2019 Porvoon Ilmailukerhossa tutustumassa lennokkiharrastukseen.

Ennakkotiedon mukaan asetukseen liittyvä siirtymäaika jatkuu Koronaepidemian takia kuusi kuukautta 31.12.2020 asti ja ilmeisesti samalla siirtyy Ilmailulain voimaan astuminen ja muut määräajat saman verran.

Hallitus on jättänyt huhtikuun alussa eduskunnalle esityksen Euroopan unionin siviili-ilmailun turvallisuutta koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi. Kyse on ilmailulain lisäksi kuudesta muusta laista, joihin esitetään muutoksia. Tämä on yksi viimeisistä askeleista siinä viiden vuoden mittaisessa hankkeessa, jossa EU alueelle luodaan miehittämättömiä ilma-aluksia koskeva yhteinen säädöspohja. Kaiken perustana on EU:n laajuinen EASA asetus, joka astui voimaan kesällä 2019.

Lakimuutoksissa ei ole kyse kovin dramaattisesta asiasta. EASA asetus sisältää lähes kaikki meitä koskevat säädökset. Asetus on suoraan jäsenmaita velvoittavaa lainsäädäntöä ja sitä noudatetaan sellaisenaan. Asetuksessa on vain vähäinen määrä kansallisesti päätettäväksi jätettyjä asioita, joiden osalta suomen lainsäätäjä joutuu tekemään ratkaisuja. Sen lisäksi jäsenmaitten velvollisuus on trimmata omat lakinsa niin, että ne eivät ole ristiriidassa asetuksen kanssa. Tässä artikkelissa käydään läpi vain lakiesitykseen liittyviä asioita. Koko lakiesitys löytyy täältä.

Suomen Ilmailulaista poistuu lennokki -termi ja samalla poistuu myös jako lentotyöhön ja lennokkiharrastukseen. Kaikki pelivälineet ovat jatkossa miehittämättömiä ilma-aluksia ja toiminta tapahtuu kahdessa kategoriassa: Avoin ja erityinen. Molemmissa voi tehdä sekä lentotyötä että harrastaa. Meiltä vietiin lennokki -sana viisi vuotta sitten ja nyt se saatiin takaisin. Sitä ei käytetä enää missään virallisessa merkityksessä.

Lennokkien muuttuminen miehittämättömäksi ilma-alukseksi toi mukanaan myös harmia. EU:ssa on säädetty vuonna 2004 niin kutsuttu ilmailun vakuutusasetus, jonka mukaan yli 20kg miehittämättömiä ilma-aluksia lennätettäessä on oltava sen määrittelemä vastuuvakuutus. Asetusta ei lennokki -termin takia ole sovellettu Suomessa, mutta vakuutuspakko astuu nyt voimaan. Alle 20kg lennokeille vakuutus säilyy vapaaehtoisena, kuten tähänkin asti.

Samalla, kun lennokit muuttuvat ilma-aluksiksi, meistä kaikista tulee myös ilmailijoita. Säädökset tarkentuvat ja se tuo mukanaan myös velvollisuuden noudattaa niitä. Lennokkiharrastajat voivat jatkossa syyllistyä ilmailurikkomukseen, josta voidaan tuomita sakkoihin.

Avoimen luokan alaikärajaksi EASA asetus säätää 16 vuotta. Sitä nuoremmat saavat lennättää 16 vuotiaan tai vanhemman ohjauksessa. Ohjaajan pitää suorittaa asianmukaiset tutkinnot. Ikärajaa voi kansallisesti laskea enintään neljällä vuodella. Suomi ottaa käyttöön alimman mahdollisen, eli 12 vuotta. Se on voimassa myös kerhojen toiminnassa ja kentillä, vaikka EASA asetus ei sitä edellytä. Suomessa päätöstä perustellaan kansalaisten järjestäytymisvapaudella ja sen mahdollisesti tuomilla perustuslaillisilla ongelmilla.

EASA asetus säätää lennokkikerhojen mahdollisuudesta hakea artikla 16 mukainen toimintalupa. Tämä on säädetty kokonaisuudessaan asetuksessa eikä sitä sen vuoksi sisällytetty muutosesitykseen. Lupa on haettava ja saatava voimaan kahden vuoden kuluessa eli 30.6.2022 mennessä. Siihen asti Suomessa noudatetaan kerhojen toiminnassa tällä hetkellä voimassa olevaa OPS M1-32 lennokkimääräystä.

EASA asetus jättää jäsenmaille mahdollisuuden perustaa ns. UAS ilmatilavyöhykkeitä, joissa lennätystoiminta voidaan vapauttaa EASA asetuksen säädöksistä. Käytännössä nämä vastaavat nykyisiä lennokkien lennätyspaikkoja. Tätä mahdollisuutta aiotaan käyttää Suomessa ja se on nyt myös kirjattu lakimuutosesitykseen. Sitä ryhdytään soveltamaan heti, sillä nykyisille lennokkien lennätyspaikoille pitää hakea uudet luvat 1.7.2020 alkavalle siirtymäajalle.

EU alueella lennokkeihin kohdistuvat määräykset kovenevat ja juna kulkee vääjäämättömästi eteenpäin. Tämä lakimuutos hyväksyttäneen sellaisenaan eduskunnassa ja se astuu voimaan 1.7.2020, jolloin myös EASA asetuksen ylimenoaika päättyy ja sitä ryhdytään soveltamaan. Lennokkikerhot voivat kuitenkin jatkaa nykyisten määräysten mukaisesti vielä kaksi vuotta. Sen verran on aikaa valmistautua lopullisen toimintaluvan hakemiseen.