Muutoksia ja suuria tunteita

Uusien lennokkiharrastukseen liittyvien ilmailumääräysten virallinen käyttöönottopäivämäärä eli 1.7.2020 lähestyy kovaa vauhtia samalla kuin koronakriisi koettelee yhteiskuntaamme voimakkaasti. On vielä liian aikaista sanoa mitään varmaa, mutta todennäköisesti tulemme näkemään määräysten käyttöönoton siirtymisen vielä kalkkiviivoilla. Tästä tiedotamme heti kun saamme virallista tietoa.

EASA asetuksen konkretisoituminen on myös nostattanut suuria tunteita harrastajissa. Rekisteröitymisvelvoite, koulutukset, viranomaismaksut, ikärajat, korkeusrajoitukset ovat mm. aiheuttaneet mielipahaa. On helppoa asettua ”mielensäpahoittajan” roolin, ennen kaikki oli paremmin. Tämä on luonnollista ja ymmärrettävää, mutta maailmamme muuttuu ja me muutumme sen mukana. Vaikka uudet määräykset nojaavat paljon odotuksiin tulevaisuudesta niin fakta on, että miehittämätön ilmailu on kasvanut voimakkaasti ja sääntelyn lisääntyminen on väistämätöntä.

Todellisuudessa uudet määräykset eivät aseta kovin ihmeellisiä rasitteita tai rajoituksia. Harrastuksemme jatkuu ja mukaudumme uuteen tilanteeseen. Uudet määräykset myös parantavat asioita. Esimerkiksi UAS-ilmatilavyöhykkeet, turvallisuusasioiden kertaus ja tulevaisuudessa kerhoille luotava turvallisuuden hallintajärjestelmä tekevät toimintamme turvallisemmaksi niin muille kuin itsellemme. Edelleen odotamme uusien määräyksien tarjoavan ratkaisuja joidenkin harrastajien ongelmiin eri lennätyspaikoilla.

Uudet määräykset antavat myös kansalliselle viranomaiselle määritellä lennokkikerhojen puitteissa tapahtuvalle toiminnalle joustavat puitteet ja toiminta jatkuukin lähes ennallaan. Myös itsenäiselle harrastajalle löytyy ratkaisuja jatkaa toimintaansa. Oleellista on arvioida oman toiminnan riskit asianmukaisesti, eikä luottaa sokeasti siihen, ettei ennenkään ole mitään sattunut. Joskus voi sattua niin kuin maailmalla on myös tapahtunut.

Muutoksen seurauksena tulemme näkemään harrastuksemme järjestäytymisen paljon aikaisempaa voimakkaammin. Ns. EASA asetuksen lähtökohta on lennokkikerhoissa tapahtuvan toiminnan jatkuminen ja laajat vapaudet, koska yhteisöllinen toiminta on todettu keskeiseksi turvallisuuden tekijäksi. Laajempi järjestäytyminen mahdollistaa myös parempien harrastuspaikkojen luomisen sekä tehokkaamman edunvalvonnan.

Uudet määräykset antavat kohtuullisen hyvät työkalut harrastustoiminnalle ja moniin asioihin voimme vaikuttaa. Paljon on tehtävää ja on itsestämme kiinni mitä saavutamme. Ilmailuliitto on kerhojen ja harrastajien tukena muutoksessa sekä toimii aktiivisesti harrastusedellytysten luomiseksi ja varmistamiseksi. Yksin olemme heikkoja mutta yhdessä vahvoja.

Kunnioittaen,

Petri Kantola, Pj

Lennokkitoimikunta

Suomen Ilmailuliitto ry.