Hidasta edistymistä…

Syksy etenee hitaasti mutta varmasti ja niin tekevät myös määräysasiat. Ilmailuliiton edunvalvonta-asiantuntija ja Lennokkitoimikunta jatkavat neuvotteluita Traficomin kanssa liittyen tuleviin lennokkimääräyksiin ja niiden tulkintaan käytännössä. Seuraava työpalaveri on sovittu pidettäväksi viranomaisen kanssa 19.10.2020, jonka jälkeen tiedotamme tarkemmin käytännön asioista lennokkimääräys-sivustolla. Valitettavasti asioiden käsittely ja niistä tiedottaminen on toistuvasti siirtynyt, johtuen viranomaisten keskeneräisestä valmistelutyöstä ja kiireistä.

19.10. palaveria varten Ilmailuliitto on toimittanut kattavan kysymyslistan viranomaiselle asioista, joihin pyydetään viranomaiselta käytännön linjauksia ja EU käyttöönottoasetuksen tulkintoja. Kysymyslista kattaa aiheita artikla 15:sta sallivista UAS alueista, ko. alueiden käsittelyprosessista, artiklan 16 mukaisten toimilupien vaatimuksista ja mahdollisuuksista, 2 v siirtymäajan tulkinnoista, vakuutusasioita, monista käytännön asioista käyttöönotto liittyen (kuten aikataulut, verkkopalvelut jne), ikärajojen soveltamisesta kerhoissa sekä monia muita kysymyksiä aiheesta. Odotamme ja toivomme saavamme lopulta moniin asioihin selvyyttä, joiden pohjalta pystymme tiedottamaan harrasteilmailijoita ja kerhoja konkreettisesti.

Lennätyspaikoista on nyt koostettu sallivien UAS alueiden lupahakua varten lopullinen lista, joka on nähtävissä lennokkimääräys-sivustolla. Käsittelyprosessin sisällöstä tai aikataulusta ei ole siis saatu tarkempaa kuvausta viranomaiselta mutta odotamme tarkennuksia viimeistään 19.10., jonka pohjalta pystymme pyytämään hakijoilta tarkennuksia tarvittaessa. Ilmailuliiton lähtökohta neuvottelussa on esitettyjen lennätyspaikkojen perustaminen salliviksi UAS alueiksi viranomaisen määräyksellä ja ilman erillistä kustannusta hakijalle. Edelleen sallivien UAS alueiden listaa tulisi voida päivittää vuosittain Ilmailuliiton esityksestä sekä ne tarjoaisivat harrastamiseen hyvät ja turvalliset toimintaedellytykset.

Ilmailuliitto on myös tehnyt alustavan esityksen Traficomille artiklan 16 mukaisen toimiluvan hakemisesta kattaen kaikki jäsenkerhot. Toimiluvan tarjoamia mahdollisuuksia ja vaatimuksia selvitetään erityisesti sallivien UAS alueiden ulkopuolella tapahtuvaan harrastustoimintaan ja odotamme asiaan viranomaiselta myös selkeää kannanottoa 19.10. palaverissa.

Syksyisin terveisin, Pete

Petri Kantola, Pj

Lennokkitoimikunta