Selvennystä ja odotusta

Samalla kuin valmistaudutaan alkavaan sisälennätyskauteen niin määräysasioissa päästiin jälleen askel eteenpäin 19.10. palaverissa Traficomin asiantuntijoiden kanssa. Moniin asioihin saatiin tarkennuksia mutta moni käytännön yksityiskohta myös odottaa vielä viranomaisten valmistelutyön edistymistä.

Tiivistettyna palaverin antia olivat:

  • Siirtymäajalla kerhojen toiminta voi jatkua nykyisellään ja päivittyvän OPS M1-32 mukaisesti. Kerhon ei tarvitse olla rekisteröity yhdistys mutta yksiselitteistä tulkintaa mikä lasketaan kerhoksi ei tässä vaiheessa ole. Ainoa uusi vaatimus siirtymäajalle mentäessä on käytännössä harrastajien rekisteröintipakko.
  • Sallivat UAS alueet ja erityisen kategorian toimilupa ovat kaksi vaihtoehtoista tai toisiaan täydentävää tapaa organisoida harrastustoimintaa jatkossa. Molemmissa tapauksissa voidaan poiketa avoimen kategorian vaatimuksista soveltuvin osin. Ensimmäinen on todennäköisesti kevyempi tapa ja pitkälti jatkumo nykyiselle AIC luettelolle mutta toiminta on paikkaan sidottu. Jälkimmäinen taas joustavampi mutta vaatii raskaamman hakuprosessin ja on työläämpi organisoida.
  • Sallivien UAS alueiden perustaminen voidaan tehdä viranomaismääräyksellä, jolloin se on Ilmailuliiton hakuprosessissa ilmaista eli ei lisää kerhojen kustannuksia. Niitä voidaan myös jatkossa päivittää kerran vuodessa.
  • Sallivien UAS alueiden käsittely siirtyy jälleen ajallisesti eteenpäin. Tuorein arvio on alkuvuosi 2021. Toiminta voi kuitenkin jatkua koko siirtymäajan nykyisen AIC luettelon pohjalta ja sitäkin voidaan päivittää. Myös tulevat UAS alueet noudattelevat pitkälti AIC luettelon mukaisia korkeusrajoituksia erityisesti lähialuilla, johtuen lentoliikenteen porrastamisesta. Tarkemmin asia selviää vasta kun käsittelyssä päästään eteenpäin.
  • Artiklan 16 mukaisten erityisen kategorien toimilupien käsittelyprosessi on vielä valmisteluvaiheessa viranomaisilla, joten siitä ei saatu tarkempia tietoja. Viranomaisten lähtökohta oli, että yksittäiset kerhot voisivat hakea ko. toimilupia tulevaisuudessa mutta keskusteluissa sovittiin myös, että Ilmailuliiton tekemän alustava esityksen valtakunnallisesta toimiluvasta jäsenkerhoille arviointia jatketaan.
  • Sallivilla UAS alueilla ei ole vakuutuspakkoa. Erityisen kategorian mukaisessa toiminnassa taas on vakuutuspakko, jonka laajuutta viranomainen selvittää lisää.
  • Viranomaisten verkkopalvelut (rekisteröinti ja verkkokurssi) julkaistaa käyttäjille vasta vuodenvaihteessa.

Lisää tarkennuksia saadaan koko loppuvuoden ajan. Määräyssivustoa on nyt päivitetty erityisesti kerhoihin liittyvien asioiden osalta ja sen sisältöön kannattaa perehtyä. Tilannepäivitystä laitetaan myös kerhoille tiedotteen muodossa vielä tällä viikolla.

Lennokkain terveisin, Pete

Petri Kantola, Pj

Lennokkitoimikunta