Vakuutukset ja lennokkitoiminta 2021

Lennokkitoiminnan vastuuvakuutusten tilanne on epäselvä harrastajille. Vakuutus on vapaaehtoinen, mutta sellainen suositellaan kuitenkin hankittavaksi ja esimerkiksi kisa- ja kerhotoiminnassa se voi olla myös edellytyksenä toimintaan osallistumiselle. EU:n ilmailun vakuutusasetus edellyttää vakuutusta yli 20kg miehittämättömille ilma-aluksille. Uusi EASA -asetus muuttaa eräitä peruskäsitteitä toisiksi ja esimerkiksi jako harrastustoimintaan ja lentotyöhön poistuu. Vakuutusehtoja tullaan mahdollisesti korjaamaan uutta tilannetta vastaavaksi. Lennokkiharrastajan on tässä tilanteessa vaikea ymmärtää, että jatkuuko olemassa oleva vakuutusturva, onko se määräysten edellyttämällä tasolla ja mitä se kattaa. Asia tulisi selvittää oman vakuutusyhtiön kanssa etukäteen, ettei tule yllätyksiä vahinkotapauksissa.

Suomen Ilmailuliitto on sopinut vakuutusyhtiö Pohjolan kanssa jäsenilleen kuuluvasta vakuutuksesta, joka kattaa lennokkiharrastustoiminnan laajasti vuonna 2021. Vakuutuksen korvaussumma 1M€ ylittää EU:n ilmailun vakuutusasetuksen määrittämän vähimmäissumman. Vakuutus kattaa lennokkitoiminnan ilman painorajoja ja on voimassa koko EU alueella, jossa se kattaa vastuut paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Tämä on harrastajille helppo ja turvallinen valinta, koska sama vakuutus kattaa koko harrastustoiminnan uusien määräysten puitteissa.