Salliva UAS haku etenee käytäntöön

Ilmailuliiton lennokkitoimikunta ja Traficom pitivät tänään palaverin uusien määräysten soveltamisesta lennätyspaikoilla eli tarkennettiin ns. artikla 15 käytännön asioita. Traficom myös julkaisi tänään tiedotteen UAS-alueiden hakuprosessin käynnistymisestä.

Lennokkimääräys-projektissa Ilmailuliitto hakee koordinoidusti AIC listauksen lennätyspaikoille uusien määräysten vaativat erityisoikeudet. Lennätyspaikat muuttuvat salliviksi UAS alueiksi, joissa voidaan poiketa avoimen luokan rajoituksista soveltuvin osin. Ilmailuliiton hakuun ilmoitetut lennätyspaikat löytyvät määräyssivustolta ja liitto valmistautuu jättämään hakemuksen parin seuraavan viikon aikana.

Palaverissa käytiin useita harrastukseen liittyviä erityispiirteitä, joiden mukaan UAS alueiden poikkeamia ja ehtoja määritellään. Lennätyspaikoilla toimiville harrastajalle ja kerhoille muutokset toimintaan ovat hyvin vähäisiä. Osin harrastusedellytykset muuttuvat myös joustavimmiksi

aikaisempaan sääntelyyn verrattuna.

Palaverissa tarkennettiin mm.:

 • Rekisteröintivelvoitetta eli kerhot voivat harkintansa mukaan toimia jäsentensä operaattoreina lennätyspaikoilla (esim. uudet harrastajat alkuvaiheessa)
 • Lennokeissa tulee käyttää lennättäjän tunnistetta kuten tähänkin asti
 • Koulutusvelvoitetta kuten verkkotenttiä ei ole mutta kerhojen tulee huolehtia lennätyspaikan säännöistä ja niiden perehdyttämisestä uusille jäsenille
 • Ikärajoja ei ole kerhon toiminnassa lennätyspaikalla
 • Vakuutusvelvoitetta ei ole kerhon toiminnassa 0-20kg lennokeilla ja yli 20kg EU vakuutusasetuksen mukaan
 • Vierailevat lennättäjät voivat toimia sallivalla UAS alueella samoin oikeuksin kun toiminta tapahtuu kerhon määrittelemissä puitteissa ja säännöillä. Edelleen EU:n ulkopuolelta tulevat henkilöt voivat lennättää alueella ilman rekisteröintiä kun se tapahtuu kerhon toiminnan puitteissa ja vastuulla (esim. kilpailut)
 • Yhteishaussa korkeusrajoitukset vastaavat AIC listan mukaan määriteltyjä korkeuksia ja toimintatapoja.
 • Lennokin painoraja 25 kg. Isommille 25-100 kg lennokeille määritellään erillinen lupamenettely tai riskianalyysi (vielä tarkentumassa).
 • FPV lentämisessä ei tarvita erillistä spotteria (turvallinen rata-alue tai vastaava, max lentokorkeus muutama kymmenen metriä)
 • Suojaetäisyyksiin liittyviä määritelmiä tarkennetaan vielä
 • Harrastustoimintaan liittyvä esineiden (laskuvarjo tms.) pudottaminen sallitaan kuten myös turvallisen pyrotekniikan käyttö (esim. CE-luokitettu savu)

Monen asian kohdalla tarkennetaan vielä yksityiskohtia yhteistyössä viranomaisen kanssa lähiviikkoina. Molemmilla osapuolilla oli yhteinen näkemys, että lennätyspaikoille saadaan harrastustoiminnalle hyvät toimintaedellytykset jatkossakin.