Lupahaku 25-100 kg lennokeille

Yli 25 kg lennokeille haetaan kenttäkohtaiset luvat liiton yhteishaussa. Tähän asti niille on voinut hakea vain henkilökohtaisia lupia OPS-määräyksen mukaisesti. Nyt haettavat luvat tulisivat koskemaan siis lennokkien lennätyspaikkoja jossa kenttää hallinnoiva kerho tai yhdistys järjestää toiminnan lupaehtojen mukaiseksi.

Lupaehdot tulisivat koskemaan kenttää, sen ilmatilaa ja ympäristöä koskevia järjestelyitä ja edellytyksiä. Lennokkien rakenteeseen ja pilotin osaamiseen liittyvät seikat eivät tulisi lupaehtoihin, vaan SIL yhdessä kerhojen kanssa aikoo luoda ohjeet ja suositukset joiden avulla varmistetaan turvallinen toiminta.

Lupahaussa käytetään seuraavia kriteerejä:

Lentopaikat

Lentopaikoilla ainoa vaatimus olisi se, että siellä on paikalliset ohjeet lennokkitoiminnalle sisältäen yli 25 kg lennokit. Lentopaikka voi itse rajoittaa toimintaa  lennokeilla tai asettaa rakenteellisia ja toiminnallisia ehtoja. Lentopaikoille haetaan automaattisesti luvat ellei se itse ilmoita toisin.

Lennokkikentät

Lupahaun yhteydessä perusoletus on se, että kentällä painoraja on 25 kg. Jos kentälle halutaan 25–100 kg painoraja, niin siitä pitää tehdä erillinen ilmoitus Let:lle ja kentän tulee täyttää alla olevat kriteerit. Samalla tavoin, kuin lentopaikoillakin, kentällä täytyy olla ohjeet lennokkitoiminnalle sisältäen lupaehdoissa määritellyt lennätysalueet jne.

Liiton yhteishaussa lennätyspaikan kriteerit yli  25 kg koneille ovat seuraavat:

  • Alueen tulee soveltua turvalliseen lennokkitoimintaan.
  • Alueella on toiminnalle riittävä ilmatila
  • Nousu- ja laskualueet on järjestetty niin, että nousut ja laskut eivät vaaranna sivullisia tai toimintaan osallistuvia henkilöitä.
  • Nousu ja laskualue on vähintään 20x100m kokoinen ja vapaa esteistä.
  • Alueella on riittävä ja esteistä vapaa ilmatila nousua ja laskeutumista varten
  • Esteistä vapaa ja riskitön ilmatila ja sen alapuolella oleva alue on vähintään 300 m säteinen puoliympyrä siten, että kulkuväyliin, junaratoihin, ilmajohtoihin ja muuhun vastaavaan infraan pystytään pitämään turvallinen etäisyys koko lennon aikana.
  • Alueella ei ole asutusta, liike- tai teollisuusrakennuksia eikä vapaa-ajanviettopaikkoja.
  • Lennätyspaikkaan tulee johtaa pelastusajoneuvoille soveltuva tie.

Muistetaan vielä, että yli 20 kg lennokkien lennättäjällä tulee olla EU:n ilmailun vakuutusasetuksen mukainen vastuuvakuutus voimassa joka lennolla. Sellainen kuuluu esimerkiksi SIL jäsenyyteen.