UAS lupahaku loppusuoralle…

Artiklan 15 mukainen prosessi lennätyspaikkojen hakemiseksi ja muuttamiseksi ”salliviksi UAS ilmatilavyöhykkeiksi” alkaa olemaan loppusuoralla kun eilen Ilmailuliiton ja Traficomin välisissä neuvotteluissa on päädytty esittämään seuraavia lupaehtoja sekä avoimen luokan poikkeamia, vapautuksia ja tarkennuksia sallivien UAS alueiden perustamiseen liittyen:
  • Lennätyspaikat merkitään ilmailukarttoihin vakiomuotoisella kuusikulmiolla eli ”mutterilla”, jonka sisään sopii n. 1,5km säteinen ympyrä. Lennätystoiminta tapahtuu suorassa näköyhteydessä (VLOS). Merkintä toimii varoituksena muille ilmailijoille, että alueella voi olla lennokkitoimintaa. Muotoa voidaan muuttaa hakijan esityksestä tai lausuntovaiheen perusteella. Käytännön toimintaa ohjataan paikallisilla turvallisen toiminnan kenttäsäännöillä ja -ohjeilla (lentosektorit). Lennätyspaikat karttoineen on luetteloitu ”Materiaalit” sivulla.
  • Lennätystoiminta tapahtuu droneoperaattoriksi rekisteröidyn tahon toimesta. Droneoperaattoriksi rekisteröityy harrastaja itse tai alaikäisen huoltaja. Myös kerho voi toimia operaattorina tietyissä tapauksissa (juniorit, oppilaat, vierailijat tms.). Suosittelemme noudattamaan rekisteröinnistä annettua erillistä ohjetta.

  • Noudatetaan toiminnasta vastaavan tahon (lennokki- tai ilmailukerho, kenttäsäätiö tms.) laatimia kenttäsääntöjä ja ohjeita, jotka tulee olla jokaisella lennätyspaikalla julkaistuna. Ne laaditaan paikalliseen toimintaan soveltuviksi sekä toiminnan riskien hallinnoimiseksi. Ilmailuliitto suosittelee hyödynnettäväksi laadittua ohjeasiakirjaa. Kenttäsäännöt tulee myös toimittaa Traficomille tiedoksi ja ne kerätään Ilmailuliiton lennokkimääräys-projektin puitteissa myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.

  • Lennätyksen maksimikorkeusrajoitukset AIC luettelon mukaisesti. Valvomattomassa ilmatilassa max. 5000ft MSL, muuten valvotun ilmatilan alarajaan saakka.

  • Maahan saakka valvotussa ilmatilassa (CTR alue) voi lennättää rajoittavan UAS-ilmatilavyöhykkeen alarajaan ilman lennätysilmoituksia. CTR alueella voi pyytää lisäkorkeuksia CTR:n ylärajaan saakka lähilennonjohdosta (yhteydenotto puhelimitse, määritelty aloitus ja lopetusaika, lennätyspaikka/lennättäjä oltava koko ajan lennonjohdon tavoitettavissa). Lähilennonjohdon ollessa suljettuna soitetaan AMC:hen (Airspace Management Cell) ja tehdään lennätysilmoitus Aviamapsiin. CTR alueella toimimisesta julkaistaan Ilmailuliiton erillisohje myöhemmin.

  • Laitteilla ei ole nopeusrajoituksia, vaarattomia esineitä saa pudottaa, tavallista lennokkipyrotekniikkaa (savut, rakettimoottorit, fuset jne.) saa käyttää. Toiminnassa tulee huomioida turvallisuuteen liittyvien näkökohtien toteutuminen kuten tähänkin saakka.

  • Lennokin maksimimassa on 25kg lennokkikentillä. Lentopaikoilla sallitaan myös 25-100kg lennokit. Lennokkikentälle on myös mahdollista saada erillinen lupaehto yli 25kg lennokkien lennätykselle mutta tämä vaatii tiettyjen kriteerien täyttymistä ja ilmoituksen kentän lupahakuun. Lisätietoja, ks. Ilmailuliiton erillisohje.

  • FPV-lennätykseen ei tarvita erillistä tähystäjää (spotteria) kun lennätys tapahtuu erikseen merkityllä ja turvalliseksi oletetulla (ns. steriili) rata-alueella, maksimi lentokorkeus 30m.

  • Lennätystoimintaan voi käyttää niin sarjavalmisteisia CE-merkittyjä laitteita kuten myös osittain tai kokonaan itserakennettuja lennokkeja tai droneja.

Sallivilla UAS alueilla voidaan siis poiketa EU komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 Avoimen Luokan miehittämättömille lentolaitteille asetetuista rajoituksista artiklan 15 mukaisesti. Suomen Ilmailuliitto hakee jäsenkerhojensa puolesta vakiintuneille lennokin lennätyspaikoille uusien määräysten mukaiset sallivat UAS alueet, jotka korvaavat aikaisemmin käytössä olleen AIC luettelon. Uudet UAS alueet perustetaan viranomaismääräyksellä ja prosessi on jäsenkerholle maksuton. Jatkossa lennätyspaikkoja tullaan päivittämään vuosittain viranomaisyhteistyönä.

1 ajatus aiheesta “UAS lupahaku loppusuoralle…”

Kommentit on suljettu.