93 Lennätyspaikkaa jätti salliva UAS alue hakemuksen

Suomen Ilmailuliitto jätti 19.2.2021 Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille hakemuksen, jolla se esittää perustettavaksi 93 sallivaa UAS -vyöhykettä miehittämättömän harrasteilmailun tarpeisiin. Luettelo lennätyspaikoista on ”Materiaalit” sivulla.

Alueet perustetaan korvaamaan aikaisemmin ilmailutiedotteella (AIC-tiedote, Aeronautical information circular) ilmoitetut lennätyspaikat uuden voimassa olevan sääntelyn mukaisiksi. Hakemusmateriaalin on valmistellut Suomen Ilmailuliiton lennokkitoimikunta yhteistyössä yli 60 eri lennokkikerhon sekä Traficomin kanssa.

Valmistelutyön yhteydessä määriteltiin myös lennätyspaikan perusmalli. Lennokkipaikan ilmoitetun paikkakoordinaatin ympärillä on alue, jonka säde on 1,5 kilometriä ja ylärajana valvomattomassa ilmatilassa on 1500 metriä merenpinnasta (1500 m/5000 FT (MSL, Mean Sea Level)). Valvotussa ilmatilassa tai sen alapuolella lennätystoiminnan ylärajana on kyseisen alueen UAS-rajoituksen mukainen korkeus tai tapauskohtaisesti lennonjohtoelimen selvittämä korkeus.

Lennokkien ja dronejen lennätystoiminta tapahtuu koko ajan suorassa näköyhteydessä ja lennokki väistää muita miehitettyjä ilma-aluksia kuten ennenkin.  Sallivien UAS ilmatilavyöhykkeiden lisääminen ilmailukarttoihin parantaa turvallisuutta kun harrastustoiminta on näkyvää myös muille ilmailijoille. Uusien UAS-sallivien lennätyspaikkojen julkaisuun asti toimitaan voimassa olevin menetelmin.