Siirtyminen UAS vyöhykkeisiin

Ilmailuliitto on saanut määriteltyä Traficomin kanssa käytännön toimenpiteet ja yksityiskohdat lennätyspaikkojen siirtymiseksi uuden OPS M1-29 määräyksen mukaisiksi salliviksi UAS ilmatilavyöhykkeiksi. Määräyksen liitteessä 3. on yksittäisten kenttien tiedot ja erityisehdot.

Lennokkimääräys-sivustoa on myös päivitetty (esim. ”Lennokkikentät” ja ”Luvat kentille”) ja vyöhykkeitä hakeneiden yhdistysten tulee toimia heille erikseen toimitetun tiedotteen mukaisesti, josta alla pääasiallinen sisältö:

  1. Perehtyä oleelliseen uuteen sisältöön (OPS M1-29 määräys, josta erityisesti liite 3. Lisäksi määräys-sivuston selitteet)
  2. Perehtyä Ilmailuliiton erillisohjeeseen kenttäsäännöistä ja toimia ohjeiden mukaisesti
  3. Toimittaa kenttäsäännöt viranomaiskatselmointiin

Toiminta sallivan UAS ilmatilavyöhykkeen ehdoilla voi alkaa kun kenttäsäännöt on katselmoitu ja hyväksytty viranomaisen toimesta. Siihen saakka toimitaan AIC luettelon ja OPS M1-32 mukaisesti mutta korkeintaan v. 2022 loppuun.

Sallivalla UAS ilmatilavyöhykkeellä voidaan poiketa yleisistä EU asetuksen avoimen luokan rajoituksista eli harrasteilmailutoimintaa voidaan jatkaa pitkälti kuten ennenkin ja osin paremmilla ehdoilla. Rajoituksista voi poiketa esim. ikärajojen, lentokorkeuksien, suojaetäisyyksien, lentopainon jne. osalta. Yksityiskohtainen listaus poikkeamista on kenttäsääntöjen laadintaohjeessa (sivu 4) ja kerho määrittelee itse omissa säännöissä poikkeamien käytön laajuudesta turvallisuusnäkökohdat, muut sidosryhmät huomioiden sekä määräyksen erityisehdot huomioiden.

Helsinki-Vantaan (EFHK) CTR-alueella olevien lennätyspaikkojen korkeuksien pysyväisluvasta neuvotellaan vielä Traficomin ja Fintrafficin kanssa.

Lennätyspaikkojen Sallivia UAS ilmatilavyöhykkeitä päivitetään vuosittain SIL/Traficom yhteistyönä. Vuoden 2022 OPS M1-29 päivitykseen (voimaan 04/2022) otetaan vastaan hakemukset ja muutostiedot syyskuussa 2021. Tarkemmat hakutiedot julkaistaan erillisellä tiedotteella elokuussa.

Hyvää keskikesän jatkoa ja nautitaan nyt lämpimistä lentokeleistä kun kerrankin on sellaista herkkua tarjolla!

Terveisin, Pete

Petri Kantola, Pj

Lennokkitoimikunta

Puh: 0400-910203