Katsaus lennokkimääräyksiin

Lennokkimääräykset jakautuvat kahteen eri osaan sen mukaan, toimiiko lennättäjä lennokkikerhon puitteissa vai ei.

Toiminta lennokkikerhojen puitteissa.

Lennokkikerhojen ja -yhdistysten hyvä turvallisuushistoria ja -kulttuuri teki vaikutuksen EU-viskaaleihin, ja niinpä niiden osalta jokainen jäsenvaltio voi sopia kerhojen lennokkisäännöt itse. Sitä kutsutaan kansalliseksi päätäntävallaksi.

Suomessa päätäntävaltaa käyttää Traficom. Toisella puolen pöytää istuu Suomen Ilmailuliitto ja sen Lennokkitoimikunta Let, joka muuttuu 2022 alussa Miehittämättömän Ilmailun toimikunnaksi -Mit. Kyse on järjestäytyneestä lennokkitoiminnasta ja se kattaa kaiken mahdollisen vapaasti lentävistä lennokeista kuvauskoptereihin ja pienoisraketteihin.

Lennokkikerhojen kahden vuoden siirtymäaika

Kansallisen päätäntävallan soveltaminen käytäntöön vaatii suunnittelua, neuvotteluja, laki- ja määräysmuutoksia, koulutusta ja myös ripauksen asennekasvatusta, joten yhdistyksille annettiin EU-määräyksissä siirtymäaika vuoden 2022 loppuun asti. Siihen asti jäsenvaltioitten järjestäytynyt lennokkitoiminta voi jatkua ennallaan.

Siirtymäajalla sovelletaan OPS M1-32 lennokkimääräystä. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ei tarvitse suorittaa A1/A3 tai A2 tutkintoja.

Suuri ero uusiin määräyksiin liittyy kuvauskoptereiden käyttöön asutuskeskusten tiheästi asutuilla alueilla. Järjestäytymätön harrastaja voi lennättää 0,5–2 kg kuvauskopteria 50 m metrin vaakasuoran turvaetäisyyden päässä sivullisista ihmisistä.  Järjestäytynyt harrastaja voi lennättää kuvauskopteria 3kg asti sivullisten ihmisten päällä.

Lennokkikerhojen sallivat UAS -ilmatilavyöhykkeet

Uudet EU -määräykset eivät tunne lennokkien lennätyspaikkoja eli yhdistysten lennokkikenttiä. Mutta määräykset sisältävät mekanismin, jolla voidaan järjestellä samanlainen lopputulos. Homman nimi on salliva UAS-ilmatilavyöhyke ja niiden perustaminen on kuvattu artiklassa numero 15.

Vaikka lopputuloksena on se, että lennokkien lennätyspaikoilla kaikki jatkuu ennallaan, niin on siinä erojakin. Salliva UAS -ilmatilavyöhyke on korvamerkitty vain tietylle yhdistykselle tai kerholle. Lupaehtoja voi hyödyntää vain sen toimintaan osallistuvat henkilöt. Kerholla pitää olla säännöt, joiden puitteissa toiminta tapahtuu. Traficom hyväksyy ja arkistoi säännöt.

 

Lue lisää sallivista UAS -ilmatilavyöhykkeistä täältä.

Ilmailuliitto haki keskitetysti Sallivat UAS -ilmatilavyöhykkeet 96 jäsenkerholleen. Ne myönnettiin hakemuksen mukaisesti, mutta kerhojen sääntöjen katselmointi on vielä kesken. Ne pitää olla katselmoitu 2022 loppuun mennessä.

Lupaehdot sisältävät esimerkiksi vapautuksen A1/A3 ja A2 tutkinnoista. Tätä ei pidä sotkea siirtymäajan vastaavaan vapautukseen. Tämä vapautus on voimassa pysyvästi sallivalla UAS-ilmatilavyöhykkeellä, mutta ei sen ulkopuolella.

Lennokkikerhojen artikla 16 mukainen lupa

Ensimmäisen kohdan mukainen siirtymäaika päättyy vuoden 2022 lopussa ja sen jälkeen toiminta jatkuu ennallaan vain sallivilla UAS-ilmatilavyöhykkeillä. Jos mitään ei tehdä, niin muualla ryhdytään noudattamaan ankarampia EU-säädöksiä järjestäytymättömien harrastajien tapaan.

Tähänkin ongelmaan löytyy ratkaisu EU-asetuksesta ja kansallisesta päätäntävallasta. Ratkaisu on kirjattu asetuksen artiklaan numero 16. Sen mukaan lennokkikerhot voivat hakea jäsenilleen erityisen luokan lupaa lennokkitoimintaan. Sen puitteissa on mahdollista rakentaa monipuolinen ja turvallinen lennätysmahdollisuus sallivien UAS -ilmatilavyöhykkeiden ulkopuolelle.

Mit valmistelee tätä kirjoitettaessa hakemusta, jossa jäsenkerhoille ja -yhdistyksille haetaan lupaa lennokkiharrastuksen järjestämiselle sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden ulkopuolella. Hakemus jätetään alkuvuodesta 2022.

 

Toiminta lennokkikerhojen ulkopuolella

Jos ei kuulu lennokkikerhoon tai -yhdistykseen, niin silloin lennättää EU-asetuksen määrittelemässä avoimessa luokassa. Siihen ei liity kansallista päätäntävaltaa ja määräys astui voimaan 2021 alusta.

CE -merkintä

Kaikki laitteet jaetaan viiteen luokkaan C0-C4 niihin liittyvien teknillisten vaatimusten mukaisesti. Valmistajat tarvitsevat aikaa tuodakseen vaatimusten mukaisia laitteita markkinoille, ja sen vuoksi tähänkin liittyy siirtymäaika vuoden 2022 loppuun. Laitteiden valmistajan tulee merkitä CE -merkin lisäksi asianomainen Cx -merkintä laitteeseen.

Laitteita, joissa ei ole Cx-merkintää, kutsutaan vähän harhaanjohtavastikin ”Yksityiskäyttöön Rakennetuiksi Miehittämättömiksi Ilma-aluksiksi” ja käytämme siitä lyhennettä YRMI. Niiden käyttöä rajoitetaan 2023 alusta lähtien. Kaikki kalusto tätä kirjoitettaessa kuuluu luokkaan YRMI. Tällaisia ovat esimerkiksi kaikki DJI:n valmistamat kuvauskopterit.

Avoimen luokan C2 merkintä näyttää tältä. C0-C4 laitevaatimukset löytyvät tämän dokumentin loppupuolelta.

Avoin luokka

Avoimessa luokassa säännöt perustuvat riskitarkasteluun ja toimenpiteisiin niiden poistamiseksi. Riskit on jaettu kahteen luokkaan: Ilmariski ja maariski.

Ilmariskillä tarkoitetaan törmäysriskiä miehitetyn ilmailun kanssa. Se on hoidettu kuntoon sillä, että suurin mahdollinen lennätyskorkeus on 120 m. Lentoasemien lähialueilla se voi olla myös tätä matalampi. Miehitetyn ilmailun alin lennätyskorkeus on 150 m. Vaikka tähän on olemassa poikkeuksia, niin 120 m katto on katsottu riittäväksi toimenpiteeksi riskin pienentämiseksi hyväksyttävälle tasolle.

Avoimen luokan 120 m korkokatto on ehdoton. Jos siitä poiketaan, niin on oltava erityisen luokan lupa. Edes lennonjohto ei voi antaa 120 m ylityslupaa avoimen luokan lennättäjälle valvomassaan ilmatilassa.

Maariskillä tarkoitetaan riskiä, joka kohdistuu ihmisiin, eläimiin, rakennuksiin ja muuhun omaisuuteen. Maariski jaetaan kolmeen kategoriaan A1, A2 ja A3. Jokaisessa kategoriassa on määritelty joukko toimenpiteitä, jotka riittävät riskin pienentämiseen hyväksyttävälle tasolle. Toimenpiteet liittyvät lennättäjän osaamiseen ja laitteiden teknologiaan. A1-A3 kategoriat voi määritellä yleisellä tasolla seuraavasti.

  • A1 kategoriassa lennetään asutuskeskuksissa ja sivullisten ihmisten päällä.
  • A2 kategoriassa lennetään asutuskeskuksissa ja lähellä sivullisia ihmisiä.
  • A3 kategoriassa lennetään asutuskeskusten ulkopuolella ja kaukana sivullisista ihmisistä.

A1-A3 kategoriat siirtymäajalla 2021-2022

Oheiset taulukot selventävät asiaa. Ensimmäinen taulukko kuvaa tilannetta siirtymäajalla 2022 loppuun asti. Markkinoilla ei ole tätä kirjoitettaessa C0-C4 merkittyjä laitteita vaan kaikki tällä hetkellä lentävät laitteet kuuluvat luokkaan YRMI (Yksityiskäyttöön Rakennettu Miehittämätön Ilma-alus)

Alle 500 g laitteita voi taulukon mukaan lennättää suhteellisen vapaasti missä vaan ilman tutkintoja. Sitä painavammilla laitteilla siirrytään lennättämään kategorioissa A2 ja A3 ja tulee tutkintovaatimuksia. Laitteilla ei ole muita teknillisiä vaatimuksia siirtymäajalla vuoden 2022 loppuun asti.

Siirtymäajan loppuun mennessä markkinoille tulee C0-C4 merkittyjä laitteita ja tilanne on 2023 alusta lähtien seuraavan taulukon mukainen.

Kaikki nykyiset laitteet, joissa ei ole C-merkintöjä kuuluvat sen jälkeen luokkaan ”YRMI” ja niiden käyttö rajoittuu taulukon mukaisesti A1 ja A3 kategorioihin.