Uusi lupahakemus Traficomille

Suomen Ilmailuliitto teki  Miehittämättömän Ilmailun Toimikunnan MIT:in asiantuntemuksella harrasteilmailuun liittyvän hakemuksen Traficomille. Kyse on EU:n toimeenpanoasetuksen artikla 16 mukaisesta erityisen luokan luvasta, joka mahdollistaa jäsenkerhojen jäsenille miehittämättömien ilma-alusten monipuolisen käytön lennokkikenttien ulkopuolella myös 2022 päättyvän siirtymäajan jälkeen. Hakemus kattaa kaikki lennokkilajit vapaastilentävistä pienoisraketteihin.  Myös kuvaus- ja FPV dronet kuuluvat hakemuksen piiriin. Lupahaku on jatkoa hankkeelle, jossa haettiin luvat salliville UAS-ilmatilavyöhykkeille. Toteutuessaan lupa laajentaa kerhojen jäsenten harrastusmahdollisuuksia merkittävästi myös lennokkikenttien ulkopuolella. 

Hakemuksen mukaisesti perinteisiä lennokkeja voisi lennättää asianmukaisella alueella 300 m korkeuteen asti ja hinattavia liidokkeja hetkellisesti myös korkeammalla. Tämä mahdollistaa harrastuksen ja kisoihin valmistautumisen silloin, kun lennokkikerhot ja niiden kentät ovat kaukana. Lupa mahdollistaa myös esimerkiksi vesilennokkien lennätyksen mökkirannassa ja puistolennokkien lennätyksen taajamissa.

Hakemuksessa esitetään myös nykyisen kuvauskopterikaluston käyttömahdollisuuden jatkamista kaupunkialueilla 2022 päättyvän siirtymäajan jälkeen. Lupa mahdollistaisi myös lennokkinäytösten ja -kilpailujen järjestämisen turvalliseksi katsotuilla paikoilla.

Suomen Ilmailuliitto luo hakemukseen sisältyvän uuden koulutus- ja arviointinäyttöjärjestelmän. Itse koulutusjärjestelmä on nettipohjainen ja antaa vähintään A1/A3 ja A2 tasoiset teoreettisen valmiudet. Kerhot ottavat vastaan arviointinäyttöjä, joissa testataan sekä teoria- että käytännön valmiuksia toimia luvan mukaisesti. Lajien erilaisesta luonteesta johtuen arviointinäytöt poikkeavat toisistaan joiltakin osin. Aviamaps on mukana hankkeessa ja kehittää Ilmailuliitolle räätälöidyn rajapinnan, jonka kautta luvan mukaisesti toimivat tekevät itsensä näkyväksi muulle ilmailulle. 

Hankkeeseen ryhtyvät liiton jäsenkerhot järjestävät oman toimintansa lupaehtojen mukaiseksi. Kerhojen jäsenet eivät automaattisesti kuulu luvan piiriin vaan ainoastaan ne, jotka suorittavat koulutuksen ja antavat vaadittavat näytöt. Luvan haltija on Suomen Ilmailuliitto ja edellytyksenä on jäsenyys sekä kerhossa että ilmailuliitossa. Se takaa myös asianmukaisen vakuutusturvan toiminnalle.

Hakemuksen käsittelyn arvioidaan kestävän muutaman kuukauden. Koulutusjärjestelmän ja arviointinäyttöjen valmistelu on käynnistetty ja toimintamalli on tarkoitus ottaa vaiheittain käyttöön vuoden 2022 aikana.