Ilmailuliitolle uusi toimilupa

Ilmailuliiton jäsenkerhojen ja jäsenten harrastusmahdollisuudet laajentuvat merkittävästi. Jatkossa myös lennokkikenttien ulkopuolella voi lennättää monipuolisemmin ja vapaammin kuin aikaisemmin.

Ilmailuliitolle on myönnetty EU:n toimeenpanoasetuksen artikla 16 mukainen erityisen luokan toimilupa, joka mahdollistaa jäsenkerhojen jäsenille miehittämättömien ilma-alusten monipuolisen käytön lennokkikenttien ulkopuolella myös 2022 päättyvän siirtymäajan jälkeen.

Toimilupa kattaa kaikki miehittämättömän ilmailun lajit: lennokit (vapaastilentävät, siimaohjattavat, liidokit ja moottorilennokit), helikopterit, FPV- ja kuvausdronet sekä pienoisraketit. Toimilupa kattaa harrastustoiminnan Suomessa.

Joustavampaa lentokorkeuden käyttöä

Perinteisiä lennokkeja, helikoptereita ja pienoisraketteja voi lennättää asianmukaisella alueella 300 m korkeuteen asti ja liidokkeja hetkellisesti myös korkeammalla. Tämä mahdollistaa nykyistä monipuolisemman lennätyksen silloinkin, kun sallivaa UAS ilmatilavyöhykettä ei ole lähellä tai halutaan lennättää esimerkiksi vesilennokkia mökkirannassa.

FPV-lennätys on sallittua matalalla ilman erillistä ilmatilatarkkailijaa. Droneilla voi jatkaa toimintaa nykyiseen tapaan tiheästi asutuilla alueilla.

Erityyppiset ilma-alukset vapaasti käytössä

Toimilupa ei rajoita toimintaa jatkossa C-merkittyyn kalustoon vaan laitteet voivat olla itse rakennettuja tai tehdasvalmisteisia. Esimerkiksi nykyisen kuvauskopterikalustolla voi toimia jatkossakin. Ainoastaan ilma-alusten suurin lentoonlähtöpaino on määritelty lajikohtaisesti.

Turvallisen toimintaa-alueen määrittelee lennättäjä

Toimilupa ei rajoita harrastamista muodollisilla turvaetäisyyksillä vaan lennättäjä arvioi tapauskohtaisesti turvallisen toiminnan rajat koulutuksen ja osaamisen perusteella. Tiheästi asutulla kaupunkialueellakin voi lennättää puistolennokkeja tai droneja, kun toiminta ei aiheuta vaaraa tai haittaa sivullisille.

Kerhoille monipuolista tapahtumatoimintaa

Toimilupa kattaa myös kerhon järjestämien tapahtumien, kuten näytösten tai kilpailujen järjestämisen turvalliseksi katsotuilla paikoilla. Kerho voi omissa tapahtumissaan hyödyntää toimiluvan mahdollisuuksia ilman lennättäjäkohtaisia pätevyyksiä.

Muuta

Suomen Ilmailuliitto tuottaa toimiluvan edellyttämän turvallisuuden hallintajärjestelmän, joka pääasiallisesti koostuu koulutuksesta, räätälöidystä Aviamaps-ilmoitusmenettelystä sekä poikkeamien seurannasta. Toimintaan sitoutuneet jäsenkerhot voivat tarjota pätevöityneille jäsenilleen mahdollisuuden lennättää toimiluvan ehdoilla. Järjestelmä otetaan vaiheittain käyttöön vuoden 2022 aikana.

Luvan haltija on Suomen Ilmailuliitto ja edellytyksenä on jäsenyys sekä kerhossa että ilmailuliitossa. Se takaa myös asianmukaisen vakuutusturvan toiminnalle.

Lisätietoa toimiluvan sisällöstä Lennokkimääräys-sivuston kohdassa ”Lennokkikerhoille”->”Toimilupa”.