Jos harrastustoiminta ylittää minkä tahansa rajoituksen avoimessa kategoriassa, siirrytään Erityiseen kategoriaan. Tämä vaatii viranomaisen myöntävän toimiluvan, joka perustuu riskiarvioinnille.

Ilmailuliitolle on myönnetty EU:n toimeenpanoasetuksen artikla 16 mukainen erityisen luokan toimilupa, joka mahdollistaa jäsenkerhojen jäsenille miehittämättömien ilma-alusten monipuolisen käytön lennokkikenttien ulkopuolella myös 2022 päättyvän siirtymäajan jälkeen.

Toimilupa kattaa kaikki miehittämättömän ilmailun lajit: lennokit (vapaastilentävät, siimaohjattavat, liidokit ja moottorilennokit), helikopterit, FPV- ja kuvausdronet sekä pienoisraketit. Toimilupa kattaa harrastustoiminnan Suomessa.

On myös mahdollista, että yksittäinen lennokkikerho hakee erityisen kategoria toimilupaa ja sen avulla kerhon jäsenet saavat määräyksiä laajemmat oikeudet toimia esimerkiksi lennätyspaikkojen ulkopuolella. Toimilupaprosessi on kuitenkin työläs ja maksullinen eli ensin kannattaa perehtyä toimintaan osana Ilmailuliiton toimilupaa.

Lisätietoa Ilmailuliiton erityisen toimintakategorian toimiluvasta löydät ”Kerhoille -> Toimilupa” sekä ”Kerhoille – > materiaalit” sivuilta. Erityisen toimintakategorian toimiluvasta lisätietoa viranomaisten droneinfo.fi palvelusta.