Jos harrastustoiminta ylittää minkä tahansa rajoituksen avoimessa kategoriassa, siirrytään Erityiseen kategoriaan. Tämä perustuu riskiarvioinnille, jonka perusteella harrastajan tarvitsee tehdä vähintään ilmoitus tai hakea lupaa toiminnalle viranomaiselta.

Käytännössä jos yksittäinen harrastaja ei kuulu syystä tai toisesta kerhoon ja haluaa toimia laajemmilla oikeuksilla kuin avoimessa kategoriassa niin se on mahdollista asioimalla suoraan viranomaisen kanssa. Harrastajalta vaaditaan rekisteröitymisen lisäksi toimiluvan hakemista ja lisäpätevyyden osoittamista.

On mahdollista, että myös lennokkikerhot hakevat erityisen kategoria toimilupaa ja sen avulla kerhon jäsenet saavat määräyksiä laajemmat oikeudet toimia esimerkiksi lennätyspaikkojen ulkopuolella. Ilmailuliitto hakee keskitetysti valtakunnallista erityisen luokan toimilupaa jäsenkerhoilleen.

Lennokkikerhoilla on mahdollisuus poiketa avoimen luokan säännöistä ja siirtymäajalla (2021-2022) kerhot voivat toimia OPS M1-32 säännöillä. Toiminta jatkuu siis käytännössä ennallaan poislukien harrastajien rekisteröinti. Jäsenyys on siis suositeltavaa ja lisätietoa saat kerhostasi.

Lisätietoa määräysten yksityiskohdista löydät ”Määräykset” sivustolta ja viranomaisten droneinfo.fi palvelusta.