Miksi lennokkiharrastusta pitää määräyksillä rajoittaa?

Uusien määräyksien taustalla on miehittämättömän ilmailun nopea kehitys sen mukana tullut tarve varmistaa kaikille turvallinen ja joustava toiminta. Määräykset perustuvat EU laajuisiin asetuksiin, joita otetaan käyttöön kaikissa jäsenmaissa. Jo nykyisin on käytössä kansallinen ilmailumääräys lennokeille.

Miten kerhon tulee reagoida uusiin määräyksiin?

Lennokkitoimikunta tiedottaa tarvittavista toimenpiteistä sekä antaa ohjeita, joiden avulla siirtyminen uusien määräysten maailmaan sujuu helposti. Tärkeää on olla aktiivinen ja ottaa yhteyttä lennokkitoimikuntaan, että voimme ohjeistaa ja auttaa kerhoa asioiden hoitamisessa. Lue lisää kohdasta ”Lennokkikerhoille”.

Pitääkö kaikkien rekisteröityä Traficomille ja maksaa siitä? Miten rekisteröidyn?

Käytännössä kyllä. Ainoastaan alle 250gr lennokin tai lelun käyttäjän ei tarvitse rekisteröityä. Taustalla on EU-asetus, joka ei mahdollista kansallisia poikkeamia. Rekisteröintimaksu on kuitenkin varsin kohtuullinen ja samalla saa suorittaa verkkokurssin, joka antaa pätevyyden toimia avoimessa kategoriassa. Rekisteröityminen tapahtuu Traficomin verkkopalvelussa www.droneinfo.fi. Seuraa kerhosi ja/tai viranomaisten tiedotusta asiasta.

Olen Ilmailuliiton jäsen. Millä säännöillä saan toimia?

Kaikkien yli 250gr lennokkien harrastajien tulee rekisteröityä Traficomin verkkopalvelussa ja suosittelemme verkkokurssin suorittamista. Ilmailuliitto on harrasteilmailun kattojärjestö Suomessa, joten sen lukeminen lennokkikerhoksi on hieman kyseenalainen määritelmä. Suosittelemme paikallisen jäsenyhdistyksen (.ry) jäsenyyttä, jolloin voit toimia kansallisen OPS M1-32 määräyksen mukaisesti vuoden 2022 loppuun saakka ja paikallisen kerhon sääntöjä noudattamalla. Lennokkikerhoilla on usein myös lennokkien lennätyspaikka ja jatkossa myös erityislupia, jolla on vapaampaa toimia. Kerho antaa lisätietoja asiassa.

Mikä on salliva UAS ilmatilavyöhyke?

Se on erityisalue lennokin lennätykseen, jolle viranomaiset ovat myöntäneet poikkeusluvan poiketa avoimen kategorian säännöistä. Näillä alueilla voi siis harrastaa monipuolisesti lennokkeja, jotka vaativat esim. suurempia korkeusrajoja. Ne voivat olla lennokkikenttiä tai lentopaikkoja, joissa on lentotoimintaa. Toimintaa koordinoi yleensä paikallinen vastuutaho kuten lennokkikerho, joka opastaa turvallisuuteen liittyvissä asioissa ja kertoo miten siellä saa toimia. Lennätyspaikat on myös merkitty ilmailukarttoihin, jotta muut ilmailijat ovat tietoisia lennokkitoiminnasta. Ilmailuliitto koordinoi omien jäsenkerhojensa lennätyspaikkojen lupienhakuprosessia keskitetysti.

Mikä on lennokkitoimikunta?

Lennokkitoimikunta on harrastuksemme vapaaehtoisista koostuva asiantuntijaryhmä, joka hoitaa Ilmailuliitossa lennokkiharrastukseen liittyviä asioita kuten kilpailutoimintaa ja määräyksiin liittyvät asiat. Lisätietoja on Ilmailuliiton verkkosivuilla.

Haluan lennättää lennätyspaikkojen ulkopuolella ja 120 metriä korkeus ei riitä. Miten toimia?

Tämä on mahdollista ainoastaan erityisen kategorian toimiluvalla, jonka voi myöntää Traficom. Tulevaisuudessa kerhoilla voi olla tälläisiä toimilupia ja niitä voi hakea myös henkilökohtaisesti. Lupaehdot riippuvat toiminnan riskiarvioinnista. Tällä hetkellä lupaprosessista ei ole tarkempaa tietoa mutta siitä tiedotetaan kun viranomaisvalmistelu etenee.

Pitääkö minulla olla vakuutus, kun lennätän lennokkeja?

Vakuutukset eivät ole pakollisia, jos lennätät 20kg ja sitä kevyempiä lennokkeja avoimessa luokassa tai kerhojen puitteissa.  Suositeltavaa on kuitenkin, että hankit itsellesi vastuuvakuutuksen. Monet kerhot ja kisajärjestäjät edellyttävät sellaisen hankkimista. Sopivia vakuutuksia ovat esimerkiksi kotivakuutuksiin liitetyt vastuuvakuutukset. Niiden korvauskäytännöissä on eroja ja asia kannattaa selvittää oman vakuutusyhtiön kanssa. Ilmailuliiton jäsenyyteen kuuluu hyvä vastuuvakuutus, joka on räätälöity lennokkitoimintaa silmällä pitäen. Samaan pakettiin kuuluu myös ilmailuharrastuksen kattava tapaturmavakuutus.

Yli 20kg lennokin lennättämiseen vaaditaan EU:n vakuutusasetuksen mukainen vastuuvakuutus, jossa korvaussumma tulee vähintään n. 920.000 euroa. Ilmailuliiton jäsenyyteen liittyvä vastuuvakuutus on kattaa toiminnan myös yli 20kg lennokeilla.

En löydä etsimääni tietoa verkkosivuilta. Keneltä voin kysyä?

Voit lähettää kysymyksesi lomakkeella ”Yhteystiedot” sivulta tai sähköpostilla osoitteeseen lennokkimaarays@ilmailuliitto.fi. Laita viestin otsikoksi ”Kysymys lennokkimääräyksistä”. Asiantuntijamme pyrkivät vastaamaan siihen mahdollisimman nopeasti mutta huomioithan, että työtä tehdään vapaaehtoisvoimin ja rehellisesti sanottuna aika niukoilla resursseilla. Parasta on ensin etsiä oma-aloitteisesti ja kerhoon kuuluvan kannattaa myös kysyä oman kerhon vastuuhenkilöiltä.

 

.