Mitä ihmeen uusia määräyksiä ja miksi?

EU-asetus tulee käyttöön ja sen seurauksena myös kansalliset määräykset muuttuvat vaiheittain 2021 alusta. Taustalla on voimakkaasti kasvava miehittämätön ilmailu ja tarve varmistaa turvallisuus ilmailun eri osa-alueilla.

Miten tämä vaikuttaa harrastajiin?

Kaikki harrastajat kuuluvat uusien määräysten piiriin. Käytännössä harrastajien tulee rekisteröityä, suorittaa verkkokurssi ja noudattaa määräyksiä soveltuvin osin. Harrastajat toimivat uusien määräysten mukaisesti pääasiallisesti ”Avoimessa” kategoriassa ja on mahdollista toimia myös ”Erityisessä” luokassa.

Käytännössä vaikutukset ovat vähäisiä erityisesti kerhoihin kuuluvilla harrastajilla.

Estääkö tämä lennokkiharrastuksen?

Ei. Uusien määräysten tavoite on parantaa turvallisuutta, ei estää tai haitata harrastamista. Lennokkikerhoille ja lennokkien lennätyspaikoille on annettu mahdollisuus hakea lupaa poiketa määräyksistä soveltuvin osin. Myös yksittäisen harrastajan on mahdollista hakea lupaa omalle toiminnalleen.

Lisätietoa määräysten yksityiskohdista löydät ”Määräykset” sivustolta ja viranomaisten droneinfo.fi palvelusta.