Uudet määräykset mahdollistavat järjestäytyneellä lennokkitoiminnalle yleisiä rajoituksia joustavammat toimintaedellytykset niin siirtymäajalla kuin tulevaisuudessa lennätyspaikkojen (ks. lennokkikentät) ja toimilupien (erityinen kategoria) muodossa.

Järjestäytyneellä toiminnalla tarkoitetaan kerhoja ja ilmailuyhdistyksiä tai vastaavia (jatkossa ”kerhot”), joilla on lennokkitoimintaa. Yksiselitteistä viranomaisten tulkintaa määritelmän täyttymisestä ei ole mutta suosittelemme asian varmistamiseksi seuraavaa:

  • Kerho on rekisteröity PRH:n yhdistysrekisteriin. Tämä ei ole välttämätöntä siirtymäajalla mutta edellytys esimerkiksi erityisen kategorian toimiluvan hakemiseksi (ns. oikeustoimikelpoisuus).
  • Kerho on Ilmailuliiton jäsenyhdistys. Liitto ajaa jäseniensä ja jäsenyhdistysten yhteisiä etuja sekä organisoi tarvittavien lupien hakua.
  • Kerholla on jäsenistään ajantasainen jäsenrekisteri. Huom! Rekisteriä koskee GDPR tietosuoja-asetus.
  • Kerholla on selkeät säännöt ja ohjeet lennätystoimintaan jäsenilleen. Lennätyspaikoille laadittavista säännöistä löytyy suosituksia ja ohjeet ”Materiaalit” sivulta.

Kerhon tulee edellyttää harrastajien rekisteröitymistä Traficomille uusien määräysten mukaisesti. Rekisteröintiasioiden tulkintaan kerhotoiminnassa löytyy myös tarkemmat suositukset ja ohjeet ”Materiaalit” sivulta.

Jos paikallinen harrastustoiminta ei vielä ole järjestäytynyt niin suosittelemme sen järjestelyä edellä esitettyyn muotoon ja tarvittaessa Lennokkitoimikunta avustaa yhdistysasioiden kanssa (lähetä s-posti lennokkimaarays@ilmailuliitto.fi).