Vakiintuneilla lennätyspaikoilla toiminta jatkuu entisellään siirtymäajalla (pl. harrastajien rekisteröinti). Näitä ovat lennokkikentät ja lentopaikat, jotka on listattu AIC luettelossa. Lisäksi luetteloa tullaan päivittämään uusien ja käytöstä poistuneiden lennätyspaikkojen osalta.

Lennätyspaikat muuttuvat siirtymäajalla uusien määräysten mukaisiksi ”salliviksi UAS alueiksi”. Ilmailuliitto koordinoi lupien hakemista jäsenyhdistysten puolesta keskitetysti ja alueet perustetaan viranomaismääräyksellä eli se on maksutonta kerholle. UAS lupahakuun ilmoitetut lennätyspaikat tietoineen löydät ”Materiaalit” sivulta.

Nämä UAS alueet ovat mahdollistavat joustavasti harrastuksen jatkamisen tulevaisuudessa jos toiminta keskittyy maantieteellisesti kiinteään paikkaan. Alueella voidaan voidaan poiketa avoimen kategorian rajoituksista korkeuksien, lennokin max. painon, suojaetäisyyksien, ikärajojen tms. osalta viranomaismääräyksellä.  Alueet merkitään myös ilmailukarttoihin, joka lisää kaikkien ilmailijoiden turvallisuutta.

Salliva UAS alue on tyypillisesti sylinterin muotoinen:

  • Valvomattomassa ilmatilassa max. korkeus 1,5 km ja 1,5 km säteellä keskipisteestä (kuusikulmio).
  • TMA  alueella max. korkeus valvotun ilmatilan alarajaan
  • CTR alueella 120m (yli 5 km kiitotien sivusuunnassa ja 6km kiitotien kynnyksestä), 50m (yli 3 mutta alle 5/6 km), esteiden tasalla (yli 1 mutta alle 3km) ja 0m (0-1km). Lennonjohdosta voi edelleen erikseen pyytää poikkeuslupaa lentää korkeammalle. Tapauskohtaista vaihtelua esiintyy CTR alueiden rajoituksissa.

Alueen muodot, rajoitukset ja lupaehdot määritellään viranomaisen toimesta riskiarvion perusteella. Sallivien UAS alueiden asioita käsitellään viranomaisen toimesta alkuvuonna 2021.

Tärkeää on huomioida, että jokaisella lennätyspaikalla tulee olla selvät turvallisen toiminnan ohjeet sekä alueen lennokkitoimintaa koordinoiva taho kuten lennokki- tai ilmailukerho. Ohjeita lennätyspaikan sääntöjen laatimiseksi löydät ”Materiaalit” sivulta. Toimintaan ei liity vakuutuspakkoa, mutta kolmannen osapuolen vastuuvakuutus on suositeltavaa (esim. SIL vakuutus)