EU -asetus on tullut voimaan 2021 alussa. Samalla astui voimaan uusi ilmailulaki ja päivittynyt OPS M1-32 lennokkimääräys. Järjestäytynyt lennokkitoiminta jatkaa siirtymäajan säädöksillä vuoden 2022 loppuun saakka.

Järjestäytyneellä lennokkitoiminnalla tarkoitetaan kerhoja, yhdistyksiä ja myös ilmailuyhdistysten lennokkitoimintaa (jatkossa ”kerhot”). Siirtymäaikana kerhojen puitteissa tapahtuva toiminta jatkuu hyvin samantyyppisenä kuin tähän asti.

Kerhojen toiminta ei ole rajoitettu lennätyspaikoille (esim. AIC luettelon mukaisille) vaan koskee kaikkea toimintaa kenttien ulkopuolella. Kerho määrittelee itse mikä on sen toimintaa ja pyrkii huolehtimaan sen asianmukaisuudesta sekä turvallisuudesta.

Siirtymäajalla kerhot noudattavat siis OPS M1-32 lennokkimääräystä. AIC luettelo eli vakiintuneet lennätyspaikat muuttuvat siirtymäajalla ”Salliviksi UAS ilmatilavyöhykkeiksi” OPS M1-29 määräyksen mukaisesti jos sellaista on hakenut. Ainoa käytännön uusi vaatimus on harrastajien rekisteröinti.

Siirtymäajalla kerhojen tulee siis aktiivisesti hakea uudet luvat perinteisen toiminnan jatkamiseksi. Vaihtoehdot:

  • lennätyspaikalle viranomaismääräyksellä perustettava ”salliva UAS ilmatilavyöhyke” ja/tai
  • ”erityisen kategorian toimilupa”.

Luvat ovat siis vaihtoehtoisia tai toisiaan täydentäviä riippuen tarpeista. Salliva UAS ilmatilavyöhyke on todennäköisesti helpompi vaihtoehto mutta se rajaa toiminnan kentälle eli maantieteelliseen sijaintiin. Lisäksi kenttien lennätyskorkeudet porrastetaan käytännössä muun lentoliikenteen vaatimusten mukaisesti valvotussa ilmatilassa. Erityisen kategorian toimilupa taas mahdollistaa riskiperusteisen arvioinnin pohjalta monipuoliset mahdollisuudet poiketa rajoituksista mutta vaatii hakijalta huolellista toiminnan organisointia ja dokumentointia, joilla varmistetaan toiminnan hyvä turvallisuustaso. Ilman erityislupia kerhon harrastustoiminta siirtyy yleisen kategorian rajoitusten mukaiseksi 2023 alusta.

Ilmailuliitto ja lennokkitoimikunta avustavat kerhoja siirtymään uusien määräysten mukaiseen toimintaan. Lähetä yhteydenottopyyntö sivuston kautta ja ilmoita kerhosi mukaan projektiimme. Saat ohjeita, tiedotteita ja tukea, joilla muutos ja lupien haku onnistuu helposti.