EU -asetusta ryhdytään noudattamaan 1.2.2021. Samalla astuvat voimaan päivitetyt Ilmailulaki ja OPS M1-32 lennokkimääräys. Järjestäytynyt lennokkitoiminta jatkaa siirtymäajan säädöksillä 31.1.2023 asti eli kaksi seuraavaa vuotta.

Järjestäytyneellä lennokkitoiminnalla tarkoitetaan kerhoja, yhdistyksiä ja myös ilmailuyhdistysten lennokkitoimintaa (jatkossa ”kerhot”). Siirtymäaikana kerhojen puitteissa tapahtuva toiminta jatkuu hyvin samantyyppisenä kuin tähän asti.

Kerhojen toiminta ei ole rajoitettu lennätyspaikoille (esim. AIC luettelon mukaisille) vaan koskee kaikkea toimintaa kenttien ulkopuolella. Kerho määrittelee itse mikä on sen toimintaa ja pyrkii huolehtimaan sen asianmukaisuudesta sekä turvallisuudesta.

Siirtymäajalla kerhot noudattavat päivittyvää OPS M1-32 lennokkimääräystä. Toimintaa AIC luettelon mukaisilla lennätyspaikoilla voi jatkaa kuten aikaisemminkin. Ainoa käytännön uusi vaatimus on harrastajien rekisteröinti.

Siirtymäajalla kerhojen tulee hakea uudet luvat toiminnan jatkamiseksi. Vaihtoehtoja on kaksi;

  • lennätyspaikalle viranomaismääräyksellä perustettava ”salliva UAS alue” ja/tai
  • ”erityisen kategorian toimilupa”.

Luvat ovat siis vaihtoehtoisia tai toisiaan täydentäviä riippuen tarpeista. Salliva UAS alue on todennäköisesti helpompi vaihtoehto mutta se rajaa toiminnan kentälle eli maantieteelliseen sijaintiin. Lisäksi kenttien lennätyskorkeudet porrastetaan käytännössä muun lentoliikenteen vaatimusten mukaisesti valvotussa ilmatilassa. Erityisen kategorian toimilupa taas mahdollistaa riskiperusteisen arvionnin pohjalta monipuoliset mahdollisuudet poiketa rajoituksista mutta vaatii hakijalta huolellista toiminnan organisointia ja dokumentointia, joilla varmistetaan toiminnan hyvä turvallisuustaso. Ilman erityislupia kerhon harrastustoiminta siirtyy yleisen kategorian rajoitusten mukaiseksi 1.2.2023.

Ilmailuliitto ja lennokkitoimikunta avustavat kerhoja siirtymään uusien määräysten mukaiseen toimintaan. Lähetä yhteydenottopyyntö sivuston kautta ja ilmoita kerhosi mukaan projektiimme. Saat ohjeita, tiedotteita ja tukea, joilla muutos ja lupien haku onnistuu helposti.