EU:n alueella eli myös Suomessa on vuoden vaihteessa tullut voimaan uusi asetus miehittämättömään ilmailuun. Asetus koskee myös harrastelennättäjiä ja sen mukaan kaikkien lennokkien tai dronejen lennättäjien pitää rekisteröityä ja suorittaa verkkotutkinto. Samalla myös yleiset toiminnan rajoitukset tiukentuvat ja toiminta jaetaan erilaisiin kategorioihin, jotka ovat avoin, erityinen (specific) ja sertifioitu (certified). Normaalisti itsenäinen harrastaja toimii avoimen luokan säännöillä.

Oman kokonaisuutensa muodostaa järjestäytynyt harrastustoiminta eli lennokkikerhot ja -yhdistykset. EU asetuksessa on omat artiklansa (15+16), joiden mukaan viranomainen voi myöntää yleisistä rajoituksista poikkeavia toimilupia, joilla mahdollistetaan perinteinen ja turvallinen harrasteilmailutoiminta. Suomen Ilmailuliitto koordinoi keskitetysti jäseniensä sekä jäsenkerhojen toimilupien järjestelyä osana edunvalvontaa.

Harrastajan silmin katsottuna uudet määräykset saattavat vaikuttaa vaikeasti hahmotettavilta. Ylätason säädösperustan asiassa muodostaa EU asetus ja Suomen Ilmailulaki. Käytännön toimintaa on tarkennettu ilmailumääräyksillä OPS M1-32 ja OPS M1-29. Tämän päälle tulevat vielä viranomaisten myöntävät erityisen luokan toimiluvat ja lennokkikerhoille kahden vuoden siirtymäaika.

Tälle sivulle olemme koonneet linkkejä erilisiin viranomaislähteisiin ja -materiaaleihin, joihin uudet määräykset perustuvat. Kyseessä on kohtuullisen monimutkainen kokonaisuus ja tälle sivustolle on kerätty vain oleellinen tieto yksinkertaistettuna.  Luettavuuden helpottamiseksi olemme valinneet ”lennokit” yleistermiksi, emmekä puhu esim. ”yksityisesti rakennettujen miehittämättömien lentolaitteiden” käytöstä.

Huomaathan, että viranomaisten valmistelu on osittain edelleen keskeneräisestä ja tietyistä toimiluvista vasta neuvotellaan. Asioista tiedotetaan ja niitä tarkennetaan tällä sivustolla, kun käsittely edistyy.  Suosittelemme seuraamaan myös viranomaisten tiedotusta asiassa.

Nyt siis käytännössä kaikkien harrastajien tulee rekisteröityä Traficomille ja se tapahtuu verkossa www.droneinfo.fi. Lennokkikerhot saavat jatkaa toimintaansa kansallisen OPS M1-32 ilmailumääräyksen mukaisesti 2022 loppuun. Lennokkien lennätyspaikat (AIC luettelo) muuttuvat UAS ilmatilavyöhykkeiksi OPS M1-29 mukaisesti, joilla on mahdollista poiketa Avoimen luokan vaatimuksista.

Siirtymäajan jälkeen lennokkikerhot jatkavat siis toimintaansa UAS alueiden eri vapauksilla ja/tai erillisen toimiluvan ehtojen mukaisesti. Muuten itsenäistä harrastustoimintaa voi harjoittaa avoimen kategorian rajoitusten mukaisesti.

Viranomaisen perimät maksut harrastajan rekisteröinnistä (kun suoritetaan verkkopalvelussa):

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty sinisellä tilanne, jossa lennättäjä toimii kerhon puitteissa ja valkoisella sama asia silloin, kun lennätetään yksittäisenä harrastajana avoimen luokan sääntöjen mukaan. Taulukon tiedot ovat vielä osittain tarkistuksessa ja on mahdollista, että ne päivittyvät.

 

Linkit

www.droneinfo.fi  (Traficom verkkopalvelu harrastajille)

EU täytäntöönpanoasetus (EU) 947/2019 (voimaan 2021 alusta)

EU delegoituasetus (EU) 945/2019

Suomen ilmailulaki

OPS M1-32 ilmailumääräys (vain kerhojen käytössä siirtymäajalla 2021-2022)

OPS M1-29 määräys UAS ilmatilavyöhykkeistä (lennätyspaikat jatkossa, ks. liite 3)

LVM Maksuasetus (Traficomin perimät viranomaismaksut)

www.traficom.fi