Aiheeseen liittyvä terminologia:

UAS = Unmanned Aircraft System eli miehittämätön ilma-alusjärjestelmä. Siihen kuuluu lennokki ja sen ohjauslaitteet, joten sen vuoksi puhutaan järjestelmästä.

Salliva UAS-ilmatilavyöhyke =  määritelty  pala ilmatilaa, jonka sisäpuolella on mahdollista poiketa yleisistä lennätyssäännöistä.

Rajoittava UAS-ilmatilavyöhyke = määritelty pala ilmatilaa, jonka sisäpuolella lennokkitoimintaa on rajoitettu esimerkiksi lennätyskorkeuksien osalta.

Lennokkien lennätyspaikka = virallinen nimi lennokkikentälle, joille 2016 annettiin oikeus poiketa korkorajoituksista. Ne listattiin Suomen ilmailutiedotus- eli AIS-järjestelmässä.

Lentopaikka = virallinen nimi harrasteilmailun käyttämille lentokentille. Ne ovat valvomattomia, koska niissä ei ole lennonjohtoa tai vastaavaa järjestelemässä ilmaliikennettä.

Lentoasema = virallinen nimi lentokentälle, Jolla on säännöllistä kaupallista- tai sotilaallista lentoliikennettä. Lentoaseman ilmaliikennepalvelu (lennonjohto, tiedotus) on järjestetty pysyvästi.