Jos harrastustoimintaa halutaan suorittaa lennätyspaikkojen (UAS alue) ulkopuolella ja sen toteuttaminen vaatii avoimen kategorian rajoituksista poikkeamista, siirrytään erityisen kategorian mukaiseen toimintaan uusissa määräyksissä.

Kerhoilla on mahdollisuus hakea erityisen kategorian mukaista toimilupaa EU asetuksen artikla 16 mukaisesti. Lupaan ei voi sisällyttää vaarallisten aineiden eikä henkilöiden kuljettamista, mutta lähes kaikki muu on mahdollista. Sen puitteissa voi esimerkiksi hakea lupaa lennättää yli 120m korkeudella lähes paikasta riippumattomasti.

Luvan hakemisessa oleellista on, että kerhon pitää järjestellä ja dokumentoida toimintansa niin, että se voi osoittaa lupahakemuksen mukaisen toiminnan turvalliseksi. Viranomaiset harkitsevat luvan sisältöä riskiarvion pohjalta ja voivat asettaa luvalle erilaisia ehtoja. Erityisen kategorian toimintaan sisältyy myös vakuutuspakko.

Toimiluvan hakuprosessi on viranomaisten taholta vasta valmisteluvaiheessa, eikä siitä voida toistaiseksi esittää selkeitä ohjeita tai vaatimuksia.

Ilmailuliitto ja Lennokkitoimikunta selvittää toimiluvan mahdollisuuksia harrastustoimintaan kahdella eri lähestymistavalla:

  • Kerhoille laadittava ohje, jonka pohjalta kerho voi järjestää toimintaansa ja hakea omaa toimilupaa.
  • Ilmailuliitolle valtakunnallinen toimilupa, joka kattaa sen ehtoihin sitoutuneet jäsenkerhot.

Toimilupaan liittyvistä asioista tiedotetaan myöhemmin kun asian käsittely edistyy viranomaisten kanssa yhteistyössä.