Jos harrastustoimintaa halutaan suorittaa lennätyspaikkojen (salliva UAS ilmatilavyöhyke) ulkopuolella ja sen toteuttaminen vaatii avoimen kategorian rajoituksista poikkeamista, siirrytään erityisen kategorian mukaiseen toimintaan uusissa määräyksissä.

Ilmailuliitolle on myönnetty erityisen luokan toimilupa, joka mahdollistaa jäsenkerhojen jäsenille miehittämättömien ilma-alusten monipuolisen käytön lennokkikenttien ulkopuolella myös 2022 päättyvän siirtymäajan jälkeen.

Toimiluvan toimintamallin ja lupaehtojen kooste löytyy .pdf tiedostona ”Materiaalit”-sivulta, kuten myös virallinen lupa-asiakirja.

Toimilupa kattaa kaikki miehittämättömän ilmailun lajit: lennokit (vapaastilentävät, siimaohjattavat, liidokit ja moottorilennokit), helikopterit, FPV- ja kuvausdronet sekä pienoisraketit. Toimilupa kattaa harrastustoiminnan Suomessa.

Joustavampaa lentokorkeuden käyttöä

Perinteisiä lennokkeja, helikoptereita ja pienoisraketteja voi lennättää asianmukaisella alueella 300 m korkeuteen asti ja liidokkeja hetkellisesti myös korkeammalla. FPV-lennätys on sallittua matalalla ilman erillistä ilmatilatarkkailijaa. Droneilla voi jatkaa toimintaa nykyiseen tapaan tiheästi asutuilla alueilla.

* Siimalennokeilla lentokorkeutta rajoittaa siimojen maksimi pituus 25 metriä.

** Radio-ohjatuilla liidokeilla sallitaan 300 metrin hetkellinen lentokorkeuden ylitys enintään 50 metrillä hinaus- tai kilpailulajiteknistä syistä johtuen.

*** Multikoptereilla yleinen suurin sallittu lentokorkeus on sama kuin avoimessa luokassa 120 metriä. FPV – lennätys ilman erillistä tarkkailijan käyttöä on sallittua alle 30 metrin lentokorkeudessa.

Erityyppiset ilma-alukset vapaasti käytössä

Toimilupa ei rajoita toimintaa jatkossa C-merkittyyn kalustoon vaan laitteet voivat olla itse rakennettuja tai tehdasvalmisteisia. Ainoastaan ilma-alusten suurin lentoonlähtöpaino on määritelty lajikohtaisesti.

* asutuskeskuksen tiheästi asutulla alueella keskittymää, jossa asukkaita tai työpaikkoja on neliökilometriä kohti 800 tai enemmän.

Turvallisen toimintaa-alueen määrittelee lennättäjä

Toimilupa ei rajoita harrastamista muodollisilla turvaetäisyyksillä vaan lennättäjä arvioi tapauskohtaisesti turvallisen toiminnan rajat koulutuksen ja osaamisen perusteella.

Kerhoille monipuolista tapahtumatoimintaa

Toimilupa kattaa myös kerhon järjestämien tapahtumien, kuten näytösten tai kilpailujen järjestämisen turvalliseksi katsotuilla paikoilla. Kerho voi omissa tapahtumissaan hyödyntää toimiluvan mahdollisuuksia ilman lennättäjäkohtaisia pätevyyksiä.

Muuta

Suomen Ilmailuliitto tuottaa toimiluvan edellyttämän turvallisuuden hallintajärjestelmän, joka pääasiallisesti koostuu koulutuksesta, räätälöidystä Aviamaps-ilmoitusmenettelystä sekä poikkeamien seurannasta. Toimintaan sitoutuneet jäsenkerhot voivat tarjota pätevöityneille jäsenilleen mahdollisuuden lennättää toimiluvan ehdoilla. Järjestelmä otetaan vaiheittain käyttöön vuoden 2022 aikana.

Luvan haltija on Suomen Ilmailuliitto ja edellytyksenä on jäsenyys sekä kerhossa että ilmailuliitossa. Se takaa myös asianmukaisen vakuutusturvan toiminnalle.