Jos harrastustoimintaa halutaan suorittaa lennätyspaikkojen (salliva UAS ilmatilavyöhyke) ulkopuolella ja sen toteuttaminen vaatii avoimen kategorian rajoituksista poikkeamista, siirrytään erityisen kategorian mukaiseen toimintaan uusissa määräyksissä.

Suomen Ilmailuliitto valmistelee artiklan 16 mukaista toimilupahakemusta miehittämättömillä ilma-aluksilla tapahtuvaan harrasteilmailuun Suomessa. Hakemuksen ratkaisumalli kattaa liiton jäsenkerhot ja henkilöjäsenet sekä mahdollistaa joustavan harrastustoiminnan lennätyspaikkojen ulkopuolella.

Toteutuessaan toimilupa tarjoaa Ilmailuliiton lennokkien ja dronejen harrastajille erinomaiset ja jopa aikaisempaa paremmat harrastusmahdollisuudet. Keskeisiä poikkeamia yleisistä rajoituksista:

 

  • Lennokkien harrastajat voivat hyödyntää lentokorkeutta jopa 300 metriin saakka valvomattomassa ilmatilassa
  • Drone-harrastajat voivat lentää hallitusti ihmisten ja infrastruktuurin läheisyydessä.

Laitteille asetetaan toimiluvassa painorajoituksia, jotka ovat lennokeille ja helikoptereille 7,5 kg ja droneille luokassa A1 alle 900 grammaa ja luokat A2/A3 2 kiloa. Tiheästi asutulla alueella lennokin painoraja on 1 kg (ns. puistolennokit). Toiminta tapahtuu aina suorassa näköyhteydessä (VLOS). Toiminta ei saa aiheuttaa kohtuutonta vaaraa, haittaa tai häiriötä ympäristölle (ihmiset, eläimet, rakennukset jne.).

Toimiluvan mukainen harrastustoiminta tulee edellyttämään harrastajalta osallistumista koulutukseen sekä näyttötutkinnon suorittamista. Lennätystoiminnasta laaditaan myös aina ilmoitus selainpohjaisella sovelluksella, jolloin toiminta on näkyvää muille ilmailijoille ja lisää toiminnan turvallisuutta.

Ilmailuliitto jättää hakemuksen Traficomille vuoden 2021 aikana. Toimilupahakemuksen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin, kun asian valmistelu edistyy.