Uudet määräykset tulevat voimaan siis vaiheittain vuosien 2021-2022 aikana. Säännöt eivät koske sisätiloissa tapahtuvaa lennätystä. Tavalliselle harrastajalle näkyvimmät muutokset säännöissä ovat rekisteröitymisvelvoite, koulutukset sekä laitteita koskevat vaatimukset.

Muutoksen myötä Suomessa ollut jako harrastajiin ja lentotyötä tekeviin poistuu kuten myös lennokki/kauko-ohjattu ilma-alus erottelu. Jatkossa näitä kaikkia koskevat samat säännöt.

EU-asetus jakaa harrastustoiminnan kahteen eri kategoriaan:

  • Avoin kategoria (painoraja 25kg, näköyhteys, korkeus alle 120m)
  • Erityinen kategoria (jos avoimen kategorian rajat ylittyy, lupa perustuu riskiarvioinnille)

Uusista määräyksistä saavat poikkeuksia lennokkikerhot ja lennokkien lennätyspaikat. Jos toimit itsenäisesti niin lisätietoa määräyksistä saat viranomaisilta mutta jos kuulut lennokkikerhoon niin kerhosi opastaa asiassa lisää.

Tällä sivustolla käytämme vanhaa termiä ”lennokit” ymmärrettävyyden ja luettavuuden varmistamiseksi.

Lisätietoa määräysten yksityiskohdista löydät ”Määräykset” sivustolta ja viranomaisten droneinfo.fi palvelusta.